Menu
0
text
25.000+ Klanten
Reumatologisch Advies
Demo modellen v.a 359,-
Therapeutisch Infrarood

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
 1. MEDICAB.be, gevestigd te Vught, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 
Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en facturen
 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden op aanbiedingen, offertes en facturen zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW.
 
Artikel 4. Levering
 1. Indien verkoper gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 2. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Indien de bestelling wordt bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 4. Verkoper is gerechtigd de bestelling in gedeelten te leveren. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te facturen.
 
Artikel 5. Overmacht
 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, terrorisme, energiestoring, overstroming, brand, natuurramp, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper doen.
 
Artikel 6. Garantie
 1. Indien in de overeenkomst geen garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. De garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren op de bestelling na ontvangst van de bestelling door koper.
 2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 

 

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw: €0,00

Taal & Valuta